270 KW, Surb Astvatsamayr Medical Center

Արմփիթի (#armpeat) ինժեներները հերթական անգամ ավարտին հասցրեցին՝ Աստվածամայր Բժշկական կենտրոնի ավտոնոմ սնուցման գեներատորի առաքման, կարգաբերման և մոնտաժման աշխատանքները լուսացնելով: Հիմա ավելի քան հանգիստ ենք կարանտինում գտնվողների առողջության համար։

“Ավել հզորություն, ավել հուսալիություն” Armpeat LLC

Contact Us

Close Menu