120 KW, Nork Infection Clinic Hospital

Արմփիթի (#armpeat) ինժեներները մինչև ուշ գիշեր աշխատելուց հետո, ավարտին հասցրեցին Նորք Ինֆեկցիոն հիվանդանոցի ավտոնոմ սնուցման գեներատորի մոնտաժային աշխատանքները: Հիմա արդեն հանգիստ ենք….

“Ավել հզորություն, ավել հուսալիություն”

Armpeat LLC

Contact Us

Close Menu